Auteursarchief: Joost Pullens

Deeltaxi tijdelijk vangnet voor openbaar vervoer (update) – tot 8 februari 2021

Lees het gehele artikel

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de deeltaxi. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het Brabantse bustarief.

Maatregel voor heel Brabant
Omdat de buurtbussen nog niet rijden, blijft de tijdelijke maatregel van kracht. De maatregel geldt ook in de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en de regio Taxbus Zuidoost-Brabant. Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer.

Waarom deze maatregel?
Vanwege het coronavirus rijden sinds maart de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.

Regeling vangnet verlengd – nu tot 8 februari 2021
Vanwege de verlenging van de landelijke maatregelen door Corona blijft de regeling van het tijdelijke vangnet langer van kracht, namelijk tot 8 februari.

Intussen zijn alle buurtbussen aangepast om Corona besmetting te voorkomen. De ventilatie is aangepast en er zijn filters geplaatst. Vanaf 8 februari gaan de buurtbussen weer rijden. Vanaf die datum reizen OV-deeltaxireizigers weer tegen het gewone OV-deeltaxitarief, en dus niet meer tegen Wmo tarief.

Versoepeling reizen met Deeltaxi vanaf 1 juli

Lees het gehele artikel

Vanaf woensdag 1 juli gelden nieuwe versoepelingen voor het reizen met de deeltaxi. De belangrijkste afspraken zetten we voor u op een rij.

Voor de ritboeking

(Lichte) verkoudheidsklachten, koortsverschijnselen of keelpijn?

Helaas kunt u geen rit boeken. Dit, om besmetting te voorkomen. Reis dus bij dit soort klachten alstublieft niet. De chauffeurs houden zich aan de RIVM-richtlijnen en zullen klanten met deze klachten weigeren.

Tijdens de rit

Om de rit veilig te laten verlopen, gelden de volgende maatregelen:

 • Mondkapje verplicht

We sluiten aan bij de regels voor het openbaar vervoer. Dus we proberen 1,5 meter afstand, als dat niet lukt 1 meter met mondkapje. De chauffeur draagt een (chirurgisch) mondkapje. De klant draagt een niet-medisch mondkapje, zowel bij de heenrit als bij de terugrit. De mondkapjes brengt u zelf mee. Zonder mondkapje vervoeren we u niet.

 • Geen contant geld

Alle vormen van contact, dus ook het overhandigen van geld aan de chauffeur, beperken we tot een minimum. Daarom kunt u tijdelijk niet met contant geld betalen. U kunt uiteraard wel (contactloos) pinnen, of eventueel reizen op automatische incasso.

 • Scootmobielen weer toegestaan

Scootmobielen mogen weer mee in de deeltaxi (voor Wmo-klanten mag dit enkel na indicatie van de gemeente). Het tijdelijke verbod voor het meenemen van de scootmobiel is dus weer opgeheven.

 • Garantie op voertuigindicaties

Vanaf 1 juli zijn de voertuigindicaties van Wmo klanten weer gegarandeerd.

Gemeenten kunnen Wmo-klanten met een beperking extra rechten toekennen, zodat zij met hun beperking toch kunnen reizen. De afgelopen maanden konden deze extra rechten niet gegarandeerd worden, vanwege een beperkte inzet van personenwagens. Via bussen konden we de afstand -en daarmee de veiligheid- tussen klant en chauffeur beter waarborgen.

 • Geen passcan, wel uw pas tonen aan chauffeur

De chauffeur haalde voorheen uw deeltaxipas door de scanner. Dat doet de chauffeur tijdelijk niet meer. U moet wel gewoon uw pas laten zien als u meereist. U houdt de pas daarbij in uw eigen hand.

In onze uitvoering volgen we de adviezen vanuit het RIVM. Deze maatregelen gelden tot er nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Als er wijzigingen zijn, communiceren we dit via deze website.

Reizen met Deeltaxi West-Brabant vanaf 8 juni

Lees het gehele artikel

Vanaf maandag 8 juni worden de regels voor het reizen met deeltaxi verder versoepeld. Wel blijven enkele voorzorgsmaatregelen van kracht om het gevaar van besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Wat er precies verandert, en welke rol u als reiziger daarbij speelt, leggen wij u graag uit:

Voor de ritboeking

(Lichte) verkoudheidsklachten, koortsverschijnselen of keelpijn?

Helaas kunt u geen rit boeken. Dit, om besmetting te voorkomen. Reis dus bij dit soort klachten alstublieft niet. De chauffeurs houden zich aan de RIVM-richtlijnen en zullen klanten met deze klachten weigeren.

Tijdens de rit

Om de rit veilig te laten verlopen, gelden voor de komende tijd de volgende maatregelen:

 • Mondkapje verplicht

We sluiten aan bij de regels voor het openbaar vervoer. Dus we proberen 1,5 meter afstand, als dat niet lukt 1 meter met mondkapje. De chauffeur draagt een (chirurgisch) mondkapje. De klant draagt een niet-medisch mondkapje, zowel bij de heenrit als bij de terugrit. De mondkapjes brengt u zelf mee. Zonder mondkapje vervoeren we u niet.

 • Geen contant geld

Alle vormen van contact, dus ook het overhandigen van geld aan de chauffeur, beperken we tot een minimum. Daarom kunt u tijdelijk niet met contant geld betalen. U kunt uiteraard wel (contactloos) pinnen, of eventueel reizen op automatische incasso.

 • Chauffeur blijft op 1,5 meter afstand

De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. Lukt dat niet? Dan zoekt de chauffeur samen met u naar een oplossing. De chauffeur zet de rolstoel vast. De chauffeur vraagt u dan om de andere kant op te kijken, zodat u niet naar elkaar toe ademt. Zo beperken we de overdracht via adem tot een minimum.

 • Medepassagiers op afstand

Om de afstand van 1 meter tussen u en andere passagiers te waarborgen, rijden er minder mensen per auto (maximaal 2 reizigers) of bus (maximaal 4 reizigers) mee. Niet alle stoelen zijn beschikbaar.

 • Geen passcan, wel uw pas tonen aan chauffeur

De chauffeur haalt normaal uw pas door de scanner. Dat doet de chauffeur tijdelijk niet meer. U moet wel gewoon uw pas laten zien als u meereist. U houdt de pas blijft daarbij in uw eigen hand.

 • Geen scootmobielen

Scootmobielen mogen niet mee in het vervoer. Zo voorkomen we dat er teveel contactmomenten zijn tussen chauffeur en reiziger en tussen chauffeur en scootmobiel (bijvoorbeeld het inrijden van de scootmobiel in de taxi door de chauffeur).

 • Tussendoor schoonmaken

De chauffeur reinigt tussen de ritten regelmatig de taxi met ontsmettingsmiddel. Ook bagage (zoals een rollator) kan mee in het vervoer. Voor zover de chauffeur deze moet aanraken, worden de contactpunten eerst schoongemaakt.

Deze maatregelen zijn tijdelijk. We volgen de adviezen van het RIVM. Als er wijzigingen zijn, communiceren we dit via deze website.

Deeltaxivervoer West-Brabant blijft overeind ondanks Corona

Lees het gehele artikel

De 16 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben besloten de deeltaxibedrijven te steunen. Die steun is hard nodig omdat deeltaxiklanten vanwege het Coronavirus massaal thuis blijven. Voor de uitvoerende taxibedrijven en het regiebedrijf PZN dreigen faillissementen omdat de vaste kosten doorlopen en er nauwelijks inkomsten zijn.

In lijn met landelijke afspraken hebben de opdrachtgevende overheden in West-Brabant besloten de bedrijven financieel te helpen. Aan die hulp hebben zij diverse voorwaarden gesteld. Zo mag het personeel niet ontslagen worden. Ook moeten bedrijven aantonen dat ze voor hetzelfde werk geen dubbele steun ontvangen en voeren de bedrijven zoveel mogelijk alternatieve vervoersklussen uit.

Met deze afspraken beogen gemeenten en provincie het deeltaxisysteem overeind te houden. Zodat dit vervoersalternatief, tijdens en na de Coronaperiode, beschikbaar blijft voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.

Corona (update): Deeltaxi rijdt aangepast door

Lees het gehele artikel

Verzoek aan alle reizigers
Wij vragen van u als reiziger om goed op uw gezondheid te letten.
Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact en reis niet.

Onze chauffeurs mogen reizigers met klachten weigeren mee te nemen. De chauffeurs van Deeltaxi West-Brabant houden zich aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Extra tijdelijke maatregelen 
– Door afname van het aantal ritten zetten we minder voertuigen in. U kunt nog steeds ritten reserveren via het ritreserveringsnummer (088 – 076 10 00) of MijnTaxiApp. 
– Wij vervoeren onze reizigers zoveel mogelijk individueel, dus niet gecombineerd met andere reizigers (tenzij u samen met uw partner of een begeleider dezelfde rit maakt). 
– Wij zetten zoveel mogelijk (rolstoel-)bussen in om een zo ruim mogelijke afstand tussen de inzittenden (reizigers onderling en chauffeur) te bieden.
Vanwege deze maatregel komt de indicatie ‘voorin zitten’ (voor sommige Wmo-reizigers) tijdelijk te vervallen.

Afspraken Corona virus

Lees het gehele artikel

De uitbraak van het Corona virus en het hoge besmettingsgevaar raakt ook de uitvoering van het deeltaxivervoer in onze regio. Onze inzet is erop gericht om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen.

Deeltaxi West-Brabant volgt de RIVM richtlijn
In de uitvoering van het deeltaxivervoer volgt Deeltaxi West-Brabant de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Verzoek aan reizigers
Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, reis dan niet met Deeltaxi West-Brabant.

Reizigers die gebruik maken van Deeltaxi West-Brabant verzoeken we om de volgende preventieve maatregelen in acht te nemen:
– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

Verder zijn chauffeurs van Deeltaxi West-Brabant niet verplicht om handen te schudden bij aanvang van de rit.

Vragen over het Corona virus?
De antwoorden op de meest gestelde vragen staan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Nieuwsbrief Deeltaxi West-Brabant juli 2019

Lees het gehele artikel

Inhoud nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren we u over actuele informatie rondom Deeltaxi West-Brabant.

 • Aansluiting Deeltaxi West-Brabant bij bestuursakkoord Zero Emissie (uitstootvrij doelgroepenvervoer)
 • Aanscherping op veilig rolstoelvervoer met 1 jaar uitgesteld: nieuwe ingangsdatum 1 juli 2020
 • Tijdig afmelden vaste ritten als u op vakantie gaat
 • Via mobiliteitsconsulenten meer informatie over openbaar vervoer
 • Mogelijkheid om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief
 • Aanpassingen in de afhandeling van klachten: meer afgestemd op de wensen vanuit de klant
 • Vraag en antwoord, met vraag over afzetten van klanten bij andere ingang dan hoofdingang en vragen over de terugbelservice
 • Winnares van de Decemberpuzzel

Wilt u altijd op de hoogte blijven? Meld u zich dan via de PZN klantenservice aan voor onze nieuwsbrief. U krijgt dan elk half jaar per post of mail een nieuwsbrief toegestuurd.

Nieuwsbrief Deeltaxi West-Brabant december 2018

Lees het gehele artikel

Via de nieuwsbrief van december 2018 informeren we u over actuele informatie rondom Deeltaxi West-Brabant.

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 • Deeltaxi actueel, met de klanttarieven 2019
 • Deeltaxi tijdens de feestdagen, over het tijdig inboeken van uw deeltaxirit voor Kerst
 • Achter de Schermen, met daarin informatie over aanscherping richtlijn rolstoelvervoer per 1 juli 2019, het vernieuwde vervoerreglement, de mobiliteitsconsulenten en MijnTaxiApp
 • Decemberpuzzel, deze keer in de vorm van een Japanse puzzel

Wilt u altijd op de hoogte blijven? Meld u zich dan via de PZN klantenservice aan voor onze nieuwsbrief. U krijgt dan elk half jaar per post of mail een nieuwsbrief toegestuurd.

Nieuwsbrief Deeltaxi West-Brabant zomer 2018

Lees het gehele artikel

Via de nieuwsbrief informeren we u over actuele informatie rondom Deeltaxi West-Brabant.

In deze zomer nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 • verbeterplan klanttevredenheid
 • animatiefilmpje Deeltaxi West-Brabant
 • privacy: blijft u onze nieuwsbrief ontvangen?
 • MijnTaxiApp: ook voor u?
 • boek uw taxirit op de manier die bij u past
 • U vraagt…
 • Kerstpuzzelprijs

Wilt u altijd op de hoogte blijven? Meld u zich dan via de PZN klantenservice aan voor onze nieuwsbrief. U krijgt dan elk half jaar per post of mail een nieuwsbrief toegestuurd.

Nieuw: Animatiefilm met uitleg deeltaxi

Lees het gehele artikel

Graag informeren we klanten zo goed mogelijk over de mogelijkheden die Deeltaxi West-Brabant biedt. Die informatie bieden we klanten aan via de website, folders, nieuwsbrieven en het informatiepakket dat klanten ontvangen bij aanvraag van hun deeltaxipas.

In aanvulling op die informatie hebben we, speciaal voor nieuwe klanten, een animatiefilmpje laten maken. Daarin wordt kort en bondig uitleg gegeven hoe Deeltaxi West-Brabant werkt.

Door dit filmpje bieden we de verschillende klantgroepen van deeltaxi een extra mogelijkheid om de informatie tot zich te nemen. Zo kan elke klant, met of zonder beperking, de informatie over deeltaxi tot zich nemen, op de manier die hem of haar het beste past.

Veel kijkplezier!