Algemeen

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (Kamer van Koophandel 51448122), hierna te noemen gr Regio West-Brabant, verleent u hierbij toegang tot deeltaxi-westbrabant.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door gr Regio West-Brabant en derden zijn aangeleverd. De gr Regio West-Brabant behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van gr Regio West-Brabant.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de gr Regio West-Brabant. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.