Lees voor
AA

Heeft u een klacht, compliment of suggestie?

Wilt u een klacht indienen over een rit, bijvoorbeeld de uitvoering van de rit of de behandeling door de chauffeur? Dan kunt u hiervoor terecht bij de klantenservice van PZN. U kunt hier vanzelfsprekend ook terecht voor complimenten of suggesties.

Dit kan op de volgende manieren:

1. telefonisch: 088 – 076 19 00 (lokaal tarief);
2. per mail aan: klantenservice@pzn-bv.nl;
3. per brief aan: PZN, t.a.v. Klachtafhandeling, Postbus 355 5000 AJ, Tilburg;
4. via het klachtenformulier van PZN.

Maakt u gebruik van MijnTaxiApp dan kunt u direct na uw rit uw waardering uitspreken over de rit en de chauffeur. Meer over de app vindt u bij MijnTaxiApp.

In de compensatieregeling Deeltaxi West-Brabant is vastgelegd wanneer u compensatie krijgt van de vervoerder als de rit niet volgens afspraak is uitgevoerd.

Meer veelgestelde vragen