Lees voor
AA

Deeltaxivervoer West-Brabant blijft overeind ondanks Corona

1 mei 2020

De 16 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben besloten de deeltaxibedrijven te steunen. Die steun is hard nodig omdat deeltaxiklanten vanwege het Coronavirus massaal thuis blijven. Voor de uitvoerende taxibedrijven en het regiebedrijf PZN dreigen faillissementen omdat de vaste kosten doorlopen en er nauwelijks inkomsten zijn.

In lijn met landelijke afspraken hebben de opdrachtgevende overheden in West-Brabant besloten de bedrijven financieel te helpen. Aan die hulp hebben zij diverse voorwaarden gesteld. Zo mag het personeel niet ontslagen worden. Ook moeten bedrijven aantonen dat ze voor hetzelfde werk geen dubbele steun ontvangen en voeren de bedrijven zoveel mogelijk alternatieve vervoersklussen uit.

Met deze afspraken beogen gemeenten en provincie het deeltaxisysteem overeind te houden. Zodat dit vervoersalternatief, tijdens en na de Coronaperiode, beschikbaar blijft voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.