Lees voor
AA

Klanttevredenheidsonderzoek Deeltaxi West-Brabant 2016

24 maart 2017

Eind 2016 is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers van deeltaxi uitgevoerd door het onderzoeksbureau Companen/Dimensus.

 

Rapportcijfers   2016 2015
Waardering systeemmogelijkheden 7,9 7,8
Waardering uitvoering PZN 7,8 7,9
Uitvoering door taxibedrijven 7,9 7,9

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van gebruikers van Deeltaxi West-Brabant ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven als in 2015. Landelijk bezien zijn dit goede rapportcijfers. Gelet op de invoering van het nieuwe vervoerscontract per 2016, waardoor bij veel deeltaxiklanten een nieuw uitvoerend taxibedrijf kwam voorrijden, is het behoud van de rapportcijfers een nette prestatie van PZN en de taxibedrijven.

Aardige weetjes…

  • De gemiddelde leeftijd van de deeltaxiklanten is 73 jaar.
  • 73% van de deeltaxigebruikers is vrouw, 27%
  • De belangrijkste motieven om gebruik te maken van deeltaxi, zijn het bezoek aan familie en vrienden (68%) of medische afspraken (57%).
  • Voor een derde van de reizigers (33%) is deeltaxi de enige mogelijkheid tot vervoer.
  • Klanten gebruiken deeltaxi vooral om niet afhankelijk te zijn van anderen (45%) of omdat een ander voertuig niet altijd beschikbaar is (29%).
  • Het aantal deeltaxigebruikers dat (eens of meer) van het reguliere OV gebruik maakt is toegenomen tot 50% (in 2015 nog 42%).