IK WIL EEN (NIEUWE) PAS AANVRAGEN

Iedereen (jong & oud, wel of geen beperking) vanaf 12 jaar kan zelfstandig met deeltaxi reizen tegen het OV-deeltaxitarief. Voor de OV-deeltaxiklanten is een deeltaxipas niet verplicht. Om het reserveren van ritten makkelijker te maken, kunt u bij de klantenservice van PZN gratis een deeltaxipas aanvragen.

De meeste deeltaxiklanten zijn Wmo-klanten. Deze groep betaalt een (lager) klanttarief, dat gelijk is aan het regionale bustarief.

Kom ik in aanmerking voor een Wmo-deeltaxipas?

Heeft u een beperking en kunt u niet met de bus of ander vervoer reizen? Dan kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor een deeltaxipas in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (kortweg Wmo). De consulent van de gemeente gaat dan met u in gesprek over uw beperkingen en uw vervoersbehoefte. Zo wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een Wmo-deeltaxipas. Als dat het geval is, dan krijgt u een deeltaxipas thuisgestuurd. U reist dan tegen het  Wmo-tarief voor deeltaxi. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Ik ben mijn pas kwijt. Wat nu?

Bij verlies of diefstal van de pas meldt u dit direct aan de klantenservice van PZN. PZN blokkeert dan de oude pas. Binnen vijf werkdagen ontvangt u kosteloos een nieuwe pas. In de tussentijd kunt u alleen tegen het OV-deeltaxitarief gebruik maken van deeltaxi. Bij herhaald verlies binnen één jaar kan de vervoerder € 12,50 bij u in rekening brengen.

Mijn pas is beschadigd. Wat nu?

Is uw pas beschadigd, dan stuurt u de pas op naar PZN. U ontvangt binnen vijf werkdagen kosteloos een nieuwe pas. In de tussentijd kunt u bij vermelding van het pasnummer tegen het gebruikelijke tarief reizen. Bij moedwillige beschadiging is PZN gerechtigd € 12,50 in rekening te brengen.