Spelregels

Voor wie is deeltaxi bedoeld?

Iedereen kan met deeltaxi reizen. U betaalt dan het OV-deeltaxitarief. Heeft u via uw gemeente een Wmo deeltaxipas ontvangen? Dan reist u tegen het voordeliger Wmo-tarief.

Vervoerreglement

De regels op hoofdlijnen:

 • De taxi haalt u tussen een kwartier voor of na uw gewenste vertrektijd op.
 • De taxi mag maximaal een half uur omrijden. Deze omrijkilometers betaalt u vanzelfsprekend niet.
 • U betaalt per rit een instaptarief en een bedrag per kilometer.
 • Wmo-reizigers betalen het gereduceerde Wmo kilometertarief, andere reizigers het OV-deeltaxitarief.
 • Reist u meer dan 25 kilometer, dan betaalt u het hogere doorreistarief. Sommige gemeenten kennen een groter reisgebied.
 • U mag één reisgenoot (sociale begeleider) meenemen. De gemeente bepaalt wat uw reisgenoot moet betalen.
 • Op vertoon van een OV-begeleiderspas neemt u gratis een begeleider mee, op voorwaarde dat de OV-begeleiderspas geldig is en bij PZN staat geregistreerd.
 • Wmo-gerechtigden uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert kunnen met deeltaxi ook in een deel van België reizen.

Alle afspraken en voorwaarden over de uitvoering van het vervoer zijn terug te vinden in het Vervoerreglement Deeltaxi West-Brabant.

Compensatieregeling

Er zijn eisen voor de uitvoering van de ritten. Als de vervoerder zich niet aan deze eisen houdt en u ondervindt hier hinder van, dan kan het mogelijk zijn dat u uw geld terugkrijgt. Dit geldt bijvoorbeeld als de maximale omrijtijd van 30 minuten is overschreden. In de Compensatieregeling vindt u de afspraken hierover op een rij.

Chauffeurs
Chauffeurs gedragen zich netjes en klantvriendelijk. Enkele afspraken over de dienstverlening op een rij:

 • Bij aankomst bij het vertrekadres stapt de chauffeur uit en, als de klant zich in een woning of gebouw bevindt, belt hij/zij aan bij de voordeur. Als de klant opgehaald wordt bij een afspreekpunt, meldt de chauffeur zich bij dit punt;
 • De chauffeur helpt de klant desgewenst vanaf de deur of het afspreekpunt tot in het voertuig;
 • De chauffeur biedt de klant hulp aan bij het in en uitstappen, het opbergen van bagage, het omdoen van de veiligheidsgordel;
 • De chauffeur helpt bij het in en uitrijden van rolstoel en scootmobiel;
 • Hij/zij ziet er op toe dat een klant niet op de scootmobiel blijft zitten, maar plaatsneemt in het voertuigen via de zijdeur waarna de chauffeur de scootmobiel in het voertuig plaatst.
 • De chauffeur zorgt voor het vastzetten van klant en rolstoel of scootmobiel;
 • De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels en rijdt rustig en verantwoord. Obstakels zoals drempels en rotondes worden rustig genomen, met name als sprake is van rolstoelvervoer en/of vervoer van visueel gehandicapten.
 • Er wordt niet gerookt in de taxi en alleen handsfree getelefoneerd.
 • Op de plaats van bestemming begeleidt de chauffeur op identieke wijze als bij de instap de klant tot aan de deur van zijn/haar bestemming of tot aan het afspreekpunt.