Vraag en antwoord

Wie kan er gebruikmaken van Deeltaxi West-Brabant?

Iedereen kan met Deeltaxi West-Brabant reizen. U betaalt dan het OV-deeltaxitarief. Heeft u via uw gemeente een Wmo deeltaxipas ontvangen? Dan reist u tegen het voordeliger Wmo-tarief.

Heeft u recht op een Wmo-pas?

Hebt u een beperking en kunt u niet met de bus of ander vervoer reizen? Dan vraagt u de pas bij uw gemeente aan. Zij beslist of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing is. U betaalt dan het lagere Wmo-tarief voor deeltaxi. Voor meer informatie neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Wat zijn de reistijden?

Deeltaxi West-Brabant rijdt het hele jaar van:

 • maandag tot en met donderdag: 07.00 – 00.00 uur;
 • vrijdag tot en met zondag en op nationale feestdagen: 07.00 – 01.30 uur.

​De gewenste vertrektijd moet tussen bovengenoemde tijdstippen liggen. Dit betekent dat u op z’n vroegst om 07.00 uur een rit kunt inboeken, maar dat de taxi u wel om 06.45 uur kan ophalen. De laatst mogelijke rit van de dag kan worden ingeboekt om 0.00 uur (door de week) of 01.30 uur (vrijdag tot en met zondag en feestdagen). Deze rit kan dus na 0.00 uur of 01.30 uur nog uitlopen.

Wat is het reisgebied?

Het vervoersgebied van Deeltaxi West-Brabant bestaat uit twee delen:

 • Het binnengebied – in het grondgebied van de 16 deelnemende gemeenten reist u naar elk willekeurig adres.
 • Het buitengebied – een strook van circa 25 kilometer rond het binnengebied. Met deeltaxi kunt u vanuit het binnengebied naar het buitengebied reizen en omgekeerd. Het is niet mogelijk om tussen twee plaatsen in het buitengebied te reizen.

Wmo-gerechtigde klanten uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert kunnen ook een deel van België bereiken.

Klik op het overzichtskaartje van het reisgebied om het te vergroten.

Kaart

Specifieke bestemmingen per gemeente
In sommige gemeenten gelden specifieke afspraken over te bezoeken bestemmingen waarvoor het Wmo-tarief geldt. Het betreft in veel gevallen bestemmingen die vallen buiten de maximale reisafstand per rit waarvoor u het Wmo-tarief betaalt (25 of 30 kilometer). De bestemmingen waarnaar u tegen Wmo-tarief kunt reizen per gemeente staan hieronder.

Sommige gemeenten maken het mogelijk dat hun inwoners ook naar verder weg gelegen bestemmingen zoals ziekenhuizen kunnen reizen. Klik hier voor de “rechten per gemeente”.

Bovenregionaal vervoer
Het reisgebied en uw rit zijn met Deeltaxi West-Brabant dus aan grenzen gebonden. Wilt u verder reizen en is het openbaar vervoer geen optie, dan komt u wellicht in aanmerking voor Valys vervoer. Uw gemeente kan u hiervoor aanmelden. Wilt u meer informatie over Valys? Kijk dan op www.valys.nl.

Hoe wijzig ik een gereserveerde rit?

Gereserveerde ritten kunnen tot een uur voor de vroegst mogelijke ophaaltijd door u worden gewijzigd. Dit regelt u via het ritreserveringsnummer 088 – 076 10 00. Doet u dit later, dan kan de vervoerder dit beschouwen als een annulering van de al gereserveerde rit en als het bestellen van een nieuwe rit.

Hoe annuleer ik een gereserveerde rit?

Gereserveerde ritten kunnen tot een half uur voor de vroegst mogelijke ophaaltijd door u worden geannuleerd bij het ritreserveringsnummer 088 – 076 10 00. Doet u dit niet of te laat dan kan de vervoerder u alsnog de ritprijs in rekening brengen vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.

Hoe betaalt u de ritprijs?

Voor aanvang van de rit betaalt u de ritprijs aan de chauffeur. Dit kan contant (bij voorkeur met gepast geld) of per pin via een betaalautomaat in de taxi. De chauffeur verstrekt wisselgeld. Op verzoek geeft de chauffeur de klant een betalingsbewijs. PZN biedt mogelijkheden om op rekening te rijden of via automatische incasso te betalen. Voor meer informatie neemt u contact op met de klantenservice van PZN. U kunt daar ook terecht voor een overzicht van door u verreden ritten en betaalde bijdragen. PZN brengt hiervoor € 10,00 administratiekosten in rekening. Via MijnTaxiApp krijgt u kosteloos inzicht in verreden ritten en de kosten daarvan.

Wie of wat mag ik meenemen tijdens mijn rit?

 • U mag maximaal 2 kinderen tot en met 3 jaar gratis meenemen Uit veiligheidsoverwegingen worden kinderen bij voorkeur vervoerd in een kinderzitje. De begeleiding (en dus niet de vervoerder) draagt hier zorg voor en meldt het gebruik bij het bestellen van de rit aan. Dan wordt een extra zitplaats gereserveerd. In de andere gevallen neemt het kind los naast de begeleider plaats, of zo nodig op schoot.
 • Huisdieren reizen gratis mee, maar alleen in een tas of kooi, die u op schoot neemt en alleen als ze bij het bestellen van de rit zijn aangemeld. Ze mogen niet lastig, hinderlijk of ziek zijn. Dit is ter beoordeling van de chauffeur.
 • U mag (kosteloos) een rollator of een opvouwbare buggy of rolstoel of handbike meenemen als u dit van te voren hebt aangemeld en als deze in de achterbak van een personenwagen past. Naast de handbagage die op schoot genomen wordt, mag u gratis 1 stuks bagage meenemen dat in de kofferbak van een personenauto past. U moet dit wel van te voren aanmelden. U mag de vervoerder bij het bestellen van de rit vragen om meer bagage mee te mogen nemen. De vervoerder mag dit weigeren, bijvoorbeeld vanwege de afmetingen of uit veiligheidsoverwegingen.
 • Als u een rit vanuit de Wmo maakt mag u een een reisgenoot (= sociale begeleider) meenemen, die een gereduceerde klantbijdrage betaalt.
 • Als u de indicatie ‘verplichte begeleider’ heeft, moet u zich bij iedere Wmo-deeltaxirit laten vergezellen door een begeleider die de voor u benodigde ondersteuning kan bieden. De verplichte begeleider hoeft geen klantbijdrage te betalen.
 • Bent u in het bezit van een geldige OV-begeleiderskaart dan kunt u ook een begeleider meenemen die geen klantbijdrage hoeft te betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u er voor te zorgen dat de vervoerder steeds een kopie heeft van een geldige OV-begeleiderskaart.
 • Assistentiehonden zoals bijvoorbeeld blindengeleidehonden mogen gratis mee. Zij moeten wel als zodanig herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door een hesje) en aangemeld worden bij PZN voor zover dit niet reeds bekend is (dit kunt u dan doen als u de rit reserveert). Ze krijgen een plaats in het voertuig toebedeeld waar ze kunnen liggen.

Wilt u samen reizen of met een groep reizen?

 • Klanten (bijvoorbeeld twee Wmo-gerechtigden) die tegelijkertijd op verschillende pasnummers inboeken, maar samen in één voertuig vanaf hetzelfde vertrekadres naar dezelfde bestemming willen reizen, kunnen dit bij de ritreservering aangeven. Zij worden dan in één voertuig vervoerd, tenzij hun aantal (in combinatie met toegekende vervoersrechten) de zitplaatscapaciteit van een voertuig overtreft;
 • Groepen vanaf 3 personen die vanaf hetzelfde vertrekadres of naar eenzelfde bestemming reizen worden dringend verzocht hun ritten via de e-mail of de website te boeken.

Groepsritten kunt u reserveren op de site van PZN via het formulier groepsritten.

Wilt u een aankondiging van uw rit?

Terugbelservice
Met de terugbelservice krijgt u 5 à 10 minuten voordat de taxi bij u voorrijdt, een ‘aankondigingstelefoontje’ op het door u opgegeven (vaste of mobiele) telefoonnummer. Op die manier kunt u zich tijdig gereed maken voor uw deeltaxirit.

U kunt zelf bij de klantenservice van PZN aangeven op welke wijze u de terugbelservice wilt gebruiken: U wilt ‘altijd’ teruggebeld worden*, alleen ‘op verzoek van de telefoniste’ (die zal er dan ook altijd naar vragen) of dat u ‘nooit’ gebruik wilt maken van de terugbelservice.

Sms-bericht
Daarnaast kunt u kiezen of u gebeld wilt worden of dat u liever een sms-bericht* ontvangt.
Als u hierover wijzigingen wilt aanbrengen in uw klantgegevens, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de klantenservice van PZN.

MijnTaxiApp
Via de MijnTaxiApp kunt u op uw telefoon of computer zien waar uw taxi is en hoe laat hij voor uw deur staat.

* Als u gebruik wilt maken van de optie ‘altijd terugbellen’ of van de optie terugbelservice via sms, dan is het noodzakelijk dat u ook uw mobiele telefoonnummer doorgeeft.

Hoe wordt het tarief berekend?

Per rit betaalt u een vast instapbedrag en een bedrag per kilometer. Net als bij het openbaar busvervoer. Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat moet u weten over het reserveren van (terugkerende) ritten?

 • u kunt ritten tot 3 maanden vooruit boeken. Regelmatig terugkerende ritten kunnen in 1 keer voor 3 maanden tegelijk gereserveerd worden;
 • ritten die voor 08.00 uur verreden moeten worden, dienen uiterlijk de avond van te voren voor 21.00 uur besteld te zijn. Als dergelijke ritten later worden geboekt, dan heeft de vervoerder het recht te weigeren of een alternatief voorstel te doen;
 • de laatst mogelijke vertrektijd waarop een rit kan worden ingeboekt op het einde van de dag is 00.00 uur van maandag tot donderdag en 01.30 uur op de overige (feest)dagen.
 • mensen die vanuit België geen contact kunnen krijgen met het algemene ritreserveringsnummer, kunnen zich wenden tot de klantenservice.
 • Als de vervoerder voorziet dat op bepaalde tijdstippen problemen dreigen te ontstaan met het correct uitvoeren van het deeltaxivervoer, mag hij (tijdelijk) klanten die ritten reserveren vragen of een alternatieve vertrek- of aankomsttijd ook goed is. Als de klant hier niet mee instemt zorgt de vervoerder voor een andere oplossing, zodat de klant volgens zijn/haar wensen vervoerd wordt.

U kunt terugkerende ritten reserveren op de site van PZN via het formulier vaste ritten.

Hoe werkt een kilometerbudget?

In een aantal gemeenten ontvangen Wmo-klanten een kilometerbudget. Wilt u hier meer over weten? Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is een Taxipoint?

Een Taxipoint is een automaat waar u eenvoudig uw terugreis kunt bestellen. Voorwaarde is dat de heenreis ook met de deeltaxi is gemaakt.  U haalt uw deeltaxipas door de automaat. De deeltaxi komt dan binnen 20 minuten voorrijden. De kenmerken van de heenreis (aantal personen, hulpmiddelen, adres enz.) zijn ook van toepassing op de terugreis. Het vertrekadres van de heenreis is automatisch de bestemming van de terugreis.

U kunt een Taxipoint vinden bij:

 • Amphia Molengracht in Breda
 • Amphia Langendijk in Breda
 • Bravis ziekenhuis in Roosendaal

Heeft u een klacht, compliment of suggestie?

Wilt u een klacht indienen over een rit, bijvoorbeeld de uitvoering van de rit of de behandeling door de chauffeur? Dan kunt u hiervoor terecht bij de klantenservice van PZN. U kunt hier vanzelfsprekend ook terecht voor complimenten of suggesties.

Dit kan op de volgende manieren:

1. telefonisch: 088 – 076 19 00 (lokaal tarief);
2. per mail aan: klantenservice@pzn-bv.nl;
3. per brief aan: PZN, t.a.v. Klachtafhandeling, Postbus 355 5000 AJ, Tilburg;
4. via het klachtenformulier van PZN.

Maakt u gebruik van MijnTaxiApp dan kunt u direct na uw rit uw waardering uitspreken over de rit en de chauffeur. Meer over de app vindt u bij MijnTaxiApp.

In de compensatieregeling Deeltaxi West-Brabant is vastgelegd wanneer u compensatie krijgt van de vervoerder als de rit niet volgens afspraak is uitgevoerd.